Детска градина №4 – Владая, София

Документи


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки – кликнете тук

Приложение 1 – Карта на услугите – кликнете тук

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги – кликнете тук


ДГ4 – Правила за достъп до обществена информация – кликнете тук

ДГ4 – Заявление за достъп до обществена информация – кликнете тук

ДГ4 – Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация – кликнете тук


ДГ4 – Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи – кликнете тук

ДГ4 – Програма за превенция на ранно отпадане на деца от ПГ – кликнете тук

ДГ4 – Мерки за повишаване на качеството – кликнете тук

ДГ4 – Правилник за дейността – кликнете тук

ДГ4 – Етичен кодекс – кликнете тук

ДГ4 – Стратегия 2016-2020 – кликнете тук

ДГ4 – Програмна система – кликнете тук

ДГ4 – Декларация взимане – кликнете тук

ДГ4 – Декларация преференции – кликнете тук


Отчет 2017 – кликнете тук