Детска градина №4 – Владая, София

Документи


Годишен план за дейността на ДГ №4 „Слънчо“ за учебната 2019/2020 г. – кликнете тук

Процедура за подаване и разглеждане на сигнали, жалби, оплаквания и предложения в ДГ № 4 „Слънчо“ – кликнете тук

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ДГ № 4 „Слънчо“ – кликнете тук

Политика за защита и обработване на лични данни от ДГ № 4 “Слънчо“ – кликнете тук

Система за поощряване на децата в ДГ № 4 „Слънчо“ с морални и материални награди – кликнете тук

План за пре­вен­ция и интервенция на тормоза и насилието на ДГ № 4 „Слънчо“ за учеб­на­та 2019/2020 г. – кликнете тук


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки – кликнете тук

Приложение 1 – Карта на услугите – кликнете тук

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги – кликнете тук


ДГ4 – Правила за достъп до обществена информация – кликнете тук

ДГ4 – Заявление за достъп до обществена информация – кликнете тук

ДГ4 – Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация – кликнете тук


ДГ4 – Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи – кликнете тук

ДГ4 – Програма за превенция на ранно отпадане на деца от ПГ – кликнете тук

ДГ4 – Мерки за повишаване на качеството – кликнете тук

ДГ4 – Правилник за дейността – кликнете тук

ДГ4 – Етичен кодекс – кликнете тук

ДГ4 – Стратегия 2016-2020 – кликнете тук

ДГ4 – Програмна система – кликнете тук

ДГ4 – Декларация взимане – кликнете тук

ДГ4 – Декларация преференции – кликнете тук