Детска градина №4 – Владая, София

Uncategorized

На вниманието на родителите на класираните деца!

Записването на класирани деца в ДГ № 4 „Слънчо“ е от 13.05. до 27.05.22 г. /вкл./, от 10.00 – 13.00 и от 13.30 до 16.00 часа, при директора на ДГ или упълномощено/ни със Заповед  длъжностни лица за приемане на документи за записване.…

Родителски срещи за началото на уч. 2020/2021 г.

Уважаеми родители, Заповядайте на първа родителска среща за учебната 2020/2021 г., които ще се провеждат в детското заведение, при спазване на противоепидемични мерки както следва: Първа група – деца, набор 2017 година – 10.09.2020 г.(четвъртък) от 18.00 часа. Втора група…