Детска градина №4 – Владая, София

ПОКАНА

Уважаеми родители,Заповядайте на първата родителска среща за учебната 2023/ 2024 г., която ще се проведе  във физкултурния салон на детското заведение, както следва: Родителската среща има информационен и организационен характер.Дневен ред: Директор на ДГ № 4 Силвия Пейчева

На вниманието на родителите на класираните деца!

Записването на класирани деца в ДГ № 4 „Слънчо“ е от 13.05. до 27.05.22 г. /вкл./, от 10.00 – 13.00 и от 13.30 до 16.00 часа, при директора на ДГ или упълномощено/ни със Заповед  длъжностни лица за приемане на документи за записване.…