Детска градина №4 – Владая, София

Новини

Родителски срещи за началото на уч.2018/2019 г.

Уважаеми родители, родителските срещи за началото на новата учебна 2018 / 2019 година ще се проведат, както следва: – за първа група – 19 септември от 18,00 ч. – за втора и ПГ – 20 септември от 18,00 ч. Присъствието…