Детска градина №4 – Владая, София

Новини

На вниманието на родителите на класираните деца!

Записването на класирани деца в ДГ № 4 „Слънчо“ е от 13.05. до 27.05.22 г. /вкл./, от 10.00 – 13.00 и от 13.30 до 16.00 часа, при директора на ДГ или упълномощено/ни със Заповед  длъжностни лица за приемане на документи за записване.…

Родителски срещи за началото на уч.2018/2019 г.

Уважаеми родители, родителските срещи за началото на новата учебна 2018 / 2019 година ще се проведат, както следва: – за първа група – 19 септември от 18,00 ч. – за втора и ПГ – 20 септември от 18,00 ч. Присъствието…