Детска градина №4 – Владая, София

ПОКАНА

Уважаеми родители,
Заповядайте на първата родителска среща за учебната 2023/ 2024 г., която ще се проведе  във физкултурния салон на детското заведение, както следва:

 • яслена група „Гъбарко“набор 2021 и 2022 19 септември 2023 г. (вторник) от 17:00 часа;
 • Първа  възрастова група „Звездичка“ 19 септември 2023 г. (вторник) от 18:00 часа;
 • Втора възрастова група „Дъга“ 20 септември 2023 г. (сряда) от 17:00 часа;
 • ЧЕТВЪРТА  възрастова  група „Златна рибка“20 септември 2023 г. (сряда) от 18:00 часа;
 • ТРЕТА възрастова група “Многознайко – 21 септември 2023 г. (четвъртък) от 17:30 ч.
 • ТРЕТА възрастова група “Мики Маус” – 21 септември (четвъртък) от 17:30 ч.

Родителската среща има информационен и организационен характер.
Дневен ред:

 1. Запознаване с  измененията в Правилника за дейността на детското заведение.
 2. Пропусквателен режим в ДГ № 4 „Слънчо“.
 3. Правила за медицински контрол.
 4. Модел за адаптация.
 5. Запознаване родителската общност с проектите, по които работи детската градина – “Спортувай и се смей”, НП “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда” -“Движа се безопасно”, Проект „Четири сезона“ на СО.
 6. Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта.
 7. Избор на родителски актив и кандидати за председател и членове на Обществения съвет.
 8. Разни.

Директор на ДГ № 4

Силвия Пейчева