Детска градина №4 – Владая, София

Уважаеми родители,

За новоприети деца, седмицата преди реалното постъпване в ДГ № 4, родителите представят:

 1. Нова здравна карта за дете/картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р България от 01.04.2010 г.  
  • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в ДГ № 4 „Слънчо“.
  • Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла и градина.
 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели, салмонели, еширихия коли/,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 4. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едноседмичен срок преди постъпването му в детската ясла и градина.
 5. Изследване с отрицателна реакция на Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.
 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи календарни дни/.

 

За децата отсъствали повече от 2 месеца от ДГ 4 „Слънчо”, преди реалното тръгване , родителите представят:

 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели,  салмонели, еширихия коли/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.

За деца отсъствали по малко от 2 месеца, преди реално тръгване, родителите представят само:

 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.

 

Нашият e-mail адрес е: sluncho4@abv.bg; info-2202829@edu.mon.bg