Детска градина №4 – Владая, София

Родителска среща

Уважаеми родители,
на 12.05.2023 г. от 17.30ч . ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца, набор 2022 и 2021 и тези, които през 2023/2024г. ще продължат да посещават яслената група.
От 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на децата, набор 2020, които през новата учебна година отиват в първа група.
Очакваме Ви!