Детска градина №4 – Владая, София

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2022/ 2023 г., която ще се проведе във физкултурния салон на ДГ № 4 „Слънчо“, както следва:

 • – ЯСЛЕНА  група „Гъбарко“ –  14 септември 2022 г. от 17:00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • – I група „Дъга“ –  14 септември 2022 г. от 18.00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • II група “Мики Маус” – 20 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • II група “Многознайко” – 21 септември 2022г. от 17.00ч. в двора на детската градина
 • III група “Златна рибка” – 21 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • – IV група “Звездички” – 20 септември 2022г. от 17.30ч. в двора на детската градина

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • – Запознаване с измененията в Правилника за дейността на детското заведение;
 • – Правила за медицински контрол;
 • – Изисквания към медицински документи;
 • – Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • – Вътрешни правила за работа в детската градина в епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19;
 • – Избор на родителски актив и председатели на групата;
 •  – Разни.

ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! Дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват присъстващите. 

Очакваме Ви!                                                                Силвия Пейчева – Директор