Детска градина №4 – Владая, София

Бланки

Декларация прием за учебната 2024/2025г. – кликнете тук

Декларация за предоставяне на лични данни – кликнете тук

Уведомление за отсъствия на деца от яслени и I група – кликнете тук

Уведомление за отсъствия на деца от подготвителни групи – кликнете тук

Приложение 1 – Карта на услугите – кликнете тук

Приложение 2 – Информация за социални услуги – кликнете тук

Декларация за достоверност на данните – кликнете тук

Декларация за взимане от детската градина – кликнете тук

Декларация за снимки на децата за сайта – кликнете тук

Прием 2022/2023г. – Характеристика на средата – кликнете тук

Декларация за осигурени условия за самостоятелна организация – кликнете тук

Заявление за преминаване към самостоятелна организация – кликнете тук

Декларация за предоставяне на лични данни – кликнете тук

Заявление за достъп до лични данни – кликнете тук

Посещения след отсъствие – кликнете тук