Детска градина №4 – Владая, София

Родителски срещи за началото на уч.2018/2019 г.

Уважаеми родители,

родителските срещи за началото на новата учебна 2018 / 2019 година ще се проведат, както следва:

– за първа група – 19 септември от 18,00 ч.

– за втора и ПГ – 20 септември от 18,00 ч.

Присъствието ви е желателно!!!