Детска градина №4 – Владая, София

Храна 2022

Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №4 „Слънчо“ – Владая, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти и съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация към настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата:
Обект на процедурата: За доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69 999.00 лв.без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-15 23:59 часа

Контакти за допълнителна информация по процедурата:
Лице за контакт:       Силвия Пейчева
Телефон за контакт: 0884 80 16 60

Документи:

Дг4/2022 г. – Заповед- откриване процедура храна кликнете тук

Публикувано обявление – кликнете тук