Детска градина №4 – Владая, София

Вътрешни правила


2016-06-22    Заповед за утвърждаване Вътрешни правила за поддържане профила на купувача – изтегли документа

2016-06-22    Вътрешни правила за поддържане профила на купувача – изтегли документа

2016-04-15    Заповед за отмяна на вътрешни правила – изтегли документа

2015-02-11     Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки – изтегли документа

2015-02-11     Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача – изтегли документа