Детска градина №4 – Владая, София

Проекти

Проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – „Обичам да спортувам, затова съм здрав“.

Програмен приоритет 1: Създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личното развитие на деца и ученици.

ПРОЕКТ „Календар на здравето“/2022-2023/ по Програма четири сезона на Столична община