Детска градина №4 – Владая, София

Новини

Родителски срещи за началото на уч.2019/2020 г.

Pokana 

zapoved firmi DOD

zapoved firmi DOD 

Protokol № 2 - DOD

protokol 2 

obiava

obiava 2019 

Съобщение за видеонаблюдение

Съобщение за видеонаблюдение - кликнете тук 

Откриване на учебната година

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА - кликнете тук 

Медицински документи за началото на учебната година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми родители, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ: Към 01.08.2017г. се представят: 1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2017/2018 г. в началото на всяка учебна година; 2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/. 3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология! 4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)! 5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.
 

Родителска среща

ВАЖНО !!! Уважаеми родители, започва още една учебна година и както всяка година и тази предстоят родителските срещи.Първите  имат организационен характер и на тях уточняваме онези малки подробности, които позволяват нашата съвместна работа да е удовлетворяваща и в полза на децата ни. Те ще се проведат в  детското заведение, както следва: • ПЪРВА възрастова група - 12 септември 2017г. (вторник) от 17:30 часа • ВТОРА възрастова групи– 19 септември 2017г. (вторник) от 17:30 часа • Подготвителна група– 18 септември 2017г. (понеделник) от 18:00 часа Дневен ред: • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол; • Изисквания към медицински изследвания и документи ; • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта; • Избор на родителски актив и представители на групата. Разни. ВАЖНО! Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца! Очакваме Ви! Румяна Капланова - директор на ДГ № 4 "Слънчо" 

Социални услуги


Приложение 1 - Карта на услугите - кликнете тук
Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги - кликнете тук