Детска градина №4 – Владая, София

Родителска среща

ВАЖНО !!!
Уважаеми родители,

започва още една учебна година и както всяка година и тази предстоят родителските срещи.Първите  имат организационен характер и на тях уточняваме онези малки подробности, които позволяват нашата съвместна работа да е удовлетворяваща и в полза на децата ни.
Те ще се проведат в  детското заведение, както следва:
• ПЪРВА възрастова група – 12 септември 2017г. (вторник) от 17:30 часа
• ВТОРА възрастова групи– 19 септември 2017г. (вторник) от 17:30 часа
• Подготвителна група– 18 септември 2017г. (понеделник) от 18:00 часа
Дневен ред:
• Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
• Изисквания към медицински изследвания и документи ;
• Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
• Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.
ВАЖНО! Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца!
Очакваме Ви!

Румяна Капланова – директор на ДГ № 4 “Слънчо”