Детска градина №4 – Владая, София

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2021/ 2022 г., която ще се проведе на двора на ДГ № 4 „Слънчо“ при спазване на противоепидемичните мерки.

 • I А гр. „Мики Маус“ 20 септември 2021 г. от 17:30 часа, във вътрешния двор на детската градина;
 • I Б гр. „Многознайко“20 септември 2021 г. от 18:00 часа, в двора на детската градина;
 • ЯСЛЕНА  група –  деца набор 2019/ 2020 година –21 септември 2021 г. от 17:30 часа, във вътрешния двор на детската градина;
 • IV гр. „Дъга“ – 21 септември 2021 г. от 18.00 часа – в двора на детската градина
 • ВТОРА възрастова група24 септември 2021 г. от 17.30 часа, в двора на детската градина;
 • ТРЕТА възрастова група–деца набор 2016 година-24 септември 2021 г.  от 18.00 часа, във вътрешния двор на детската градина.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи;
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • Избор на родителски актив и представители на групата;
 • Запознаване с Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в ДГ № 4 „Слънчо“ през учебната 2021/ 2022 година в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19;
 •  Разни.

ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! (за яслена и първа група)

Очакваме Ви!